Változtak az illetékek

– és megint nem egyértelműen a javunkra…

 2013 januárja megint számos jogszabály változását hozta. Ebbe a sorba tartozik az illetéktörvény is, amely számos fontos helyen módosult. Itt vannak például a tulajdonszerzési illetékek. Itt persze elsősorban, de nem kizárólagosan az ingatlanok (elsődlegesen a lakások, építési telkek) átruházásra gondolunk.

Az új szabályok szerint a visszterhes, azaz nem ingyenes tulajdonszerzés általános illetéke 1 Mrd forintos értékhatárig 4%, az ezt meghaladó rész után pedig 2%, de maximum 200 millió forint. Mivel viszonylag ritka az olyan nagyértékű tranzakció, ahol egy ingatlan értéke elérné vagy meghaladná ezt a milliárdos értékhatárt, ellenben sokkal több az átlagos néhány millió vagy néhány tízmilliós értékű ingatlanok adásvétele, egyértelműen megállapítható, hogy az új illetékszabály az átlagemberek átlagos ügyleteire nagyon kedvezőtlen hatással van. Eltűnt ugyanis a korábbi – lakásingatlanok esetén, 4 millió forintig alkalmazott  – 2%-os illetékkedvezmény és az ingatlan vásárlója most a teljes vételár 4%-át fizeti az állam javára.

Kedvezmények természetesen vannak: pl. a lakásvásárláshoz igénybe vett támogatást az illeték megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni. Ugyancsak kedvező szabály, hogy lakástulajdonok egymás közötti cseréje, valamint lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző vagy azt követő egy éven (tehát egy max. 2 éves intervallumon belül) eladja, az illeték alapja az elcserélt lakástulajdonok, illetve a vásárolt és az eladott lakástulajdon – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének a különbözete.

Fontos kedvezmény – bár ez is inkább a vagyonos társadalmi csoportok érdekeit szolgálja -, hogy az egyenesági rokonok közötti vagyonátruházás illetékmentes, mégpedig értékhatárra tekintet nélkül. Valódi és társadalmi szempontból nagyon is helyes az a kedvezmény, amely a 35 évesnél fiatalabbak számára, első lakásuk megvásárlásához 50%-os illetékkedvezményt biztosít, föltéve, ha az ingatlan nem értékesebb 15 millió forintnál.

Nem ingatlant, hanem az orvosi praxisokat érintő változás, hogy nem kell illetéket fizetni az önálló orvosi tevékenység praxisjogának megszerzéséért, ha az átruházó (idősebb, a praxisából visszavonuló) orvos az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva, az említett törvény hatálybalépésétől volt jogosult az önálló orvosi tevékenység gyakorlására.

dr. Szlávnits László
ügyvéd

Hozzászólások lezárva.