Szakterületeink

TANÁCSADÓI PRAXISUNK

 • Polgári jogviták kezelése
 • Kereskedelmi-üzleti  jogviták kezelése
 • M&A, due diligence, üzleti érdekeltségek átruházása
 • Társasági jog
 • Angol társaságok és magyarországi fióktelepek létesítése
 • Emberi jogi ügyek
 • Európai közösségi jog
 • Ingatlan-, építési és környezetvédelmi jog
 • Házastársak / élettársak vagyonjogi ügyei
 • Közigazgatási jog
 • Zenekari és művész-szerződések

PERES PRAXISUNK

 • Polgári (igényérvényesítési, munkaügyi) perek
 • Európai Emberi Jogi Bíróság (Strasbourg) előtti ügyek
 • Választottbírósági eljárások
 • Vagyonmegosztási perek
 • Orvosi és könyvvizsgálói műhiba-ügyek
HOGYAN SEGÍTHETÜNK ÖNNEK?


Kérjük, válaszoljon a következő egyszerű kérdésre: Mi volt Petőfi keresztneve?