KFT? VAN ENNÉL JOBB ÖTLETÜNK: ALAPÍTSON FIÓKTELEPET!

2014. március 15-én hatályba lépett az új Polgári törvénykönyv (Ptk.), amely a több mint fél évszázadot szolgált régi törvényt váltotta. Az új jogszabály egy sor olyan változást hozott, amelyek a gazdasági élet szereplőit húsbavágóan érinti.

Itt van mindjárt a korlátolt felelősségű társaságok törzstőkéje. 2014. március 15-től kezdve a törzstőke nem lehet kevesebb 3 millió forintnál. Ez a szabály mind az új, mind pedig a már működő Kft-re vonatkozik. A 3 milliós törzstőke részletekben történő befizetésére – ha a társasági szerződés így rendelkezik – ugyan 1 évnél hosszabb határidő is megállapítható, de addig, amíg a teljes 3 milliós törzstőke nincs befizetve, a társaság a tagoknak osztalékot nem fizethet, sőt, a tagok a még be nem fizetett törzstőkéjük erejéig a magánvagyonukkal is felelősek a társaság tartozásaiért. Látható tehát, hogy az új Ptk. rontja a kezdő vállalkozók piacra lépésének feltételeit és szembe megy azzal a – szerintünk is helyes – korábbi irányzattal, amely szerint a minimális jegyzett tőke szándékosan alacsony legyen, hogy minél egyszerűbben, minél kevesebb adminisztratív és pénzügyi kötöttséggel lehessen új vállalkozást létesíteni. Ennek a trendnek most Magyarországon, úgy látszik, egy időre vége.

Van azonban ésszerű és minden szempontból jogszerű alternatívája a magyar Kft-nek, a külföldi cég magyarországi fióktelepe.

A külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről szóló 1997. évi CXXXII. törvény teszi lehetővé, hogy a külföldön regisztrált vállalkozások itthon fióktelepet létesítsenek és ennek keretei között tevékenykedjenek a magyar piacon. A fióktelep vállalkozási belföldi tevékenységére és piaci magatartására a belföldi székhelyű vállalkozásokra vonatkozó szabályok az irányadók. Ez azt jelenti, hogy fióktelepként, mindenféle korlátozás nélkül, pontosan ugyanazokat a tevékenységeket gyakorolhatják a vállalkozók, méghozzá pontosan ugyanúgy, mintha ezt egy magyar Kft vagy Zrt. keretei között tennék. A nem mellékes különbség az, hogy mindezt 3 milliós törzstőke befizetése nélkül, sokkal gyorsabb és rugalmasabb eljárási szabályok mellett, olcsóbban, mégis jogszerűen és szabályosan tehetik.

Lehetséges ez? – kérdezhetik Önök. Igen, lehetséges.

A megoldás egy külföldön bejegyzett gazdasági társaság és ennek magyarországi fióktelepe.

A 2006. évi angol társasági törvény (Companies Act, 2006) szerinti limited company többé-kevésbé megfelel a magyar korlátolt felelősségű társaságnak. Mivel az angol törvény a Ltd. alapítását nem köti a magyarhoz mérhető, magas összegű jegyzett és ténylegesen befizetendő tőkéhez, ez online és rendkívül egyszerűen,  1-2 napon belül megoldható. Az ügyintézéshez nem kell Angliába utazni, irodánk – angliai partnereink útján – segítséget nyújt a teljes ügyintézéshez. Angliai partner-cégünk teljesen magyar tulajdonban van, évek óta ott élő, magyar anyanyelvű munkatársai minden szükséges angol szakmai kvalifikációval rendelkeznek. A pár nap alatt létrehozott angol Ltd. ezután, egy pár mondatos saját határozattal, maga dönt arról, hogy fióktelepet létesít Magyarországon. Ezt az egyszerű társasági határozattal létrehozott fióktelepet aztán a magyarországi székhelye szerinti cégbíróság nyilvántartásba veszi, cégjegyzékszámot valamint magyar és közösségi adószámot kap, és már kezdheti is a gazdasági tevékenységét. Ugyanúgy, mintha sokkal drágábban és bonyolultabban magyar Kft-t hoztak volna létre. (Az angol Ltd. nem köteles tényleges gazdasági tevékenységet kifejteni az Egyesült Királyságban, emiatt ott könyvelni se kell.)

Az Európai Unió Bírósága a nagy jelentőségű, ún. Centros-ügyben (C-212/97) még 1997-ben elvi éllel mondta ki, hogy: “Az EK-Szerződés 52. és 58. cikkével ellentétes az, hogy a székhelye szerinti tagállam jogszabályainak megfelelően létrehozott, de ott kereskedelmi tevékenységet nem folytató társaság fióktelepének bejegyzését valamelyik másik tagállam megtagadja abban az esetben, ha a fióktelep célja annak lehetővé tétele, hogy az érintett társaság valamennyi tevékenységét a fióktelep alapításának helye szerinti államban végezze, ezzel ott elkerülve a társaságalapítást és ily módon elkerülve a társaság alapítására vonatkozó, a minimális törzstőke befizetésének szempontjából szigorúbb szabályokat.” Ez magyarul azt jelenti, hogy a fióktelep bejegyzését a magyar cégbíróság nem tagadhatja meg azért, mert a fióktelepet létrehozó külföldi társaság abban az országban, ahol nyilvántartásba vették, esetleg semmilyen gazdasági tevékenységet sem végez.

Mindemellett a 2016. februárjában született Bizottság vs. Magyarország (ún. Erzsébet-utalvány) ügyben megerősítette a Bíróság, hogy a tagállamok nem korlátozhatják a fióktelep-formában működő vállalkozásokat gazdasági tevékenységükben és nem írhatják elő még jogszabállyal sem azt, hogy bizonyos gazdasági tevékenységeket az adott tagállamban csak belföldi illetőségű gazdasági társaságok (Kft/Zrt/Bt/Kkt) végezhetnek. Ez nemzetiségi diszkrimináció, amit az unió joga tilt.

Ezek az uniós bírósági ítéletek immár teljesen biztonságossá teszik az unióban bejegyzett vállalkozások magyarországi fióktelepeinek itthoni cégbírósági bejegyzését, majd a zavartalan gazdasági tevékenységét.

A fióktelepnél akárhány alkalmazott dolgozhat, ezek számára vagy állampolgárságára nézve semmilyen korlátozás nincs. Az alkalmazottak az angol Ltd. alkalmazásában állnak, felettük a munkáltatói jogokat a fióktelep vezetője – kisvállalkozásoknál a legtöbb esetben az angol cég magyar tulajdonosa – gyakorolja. A munkaviszonyokra a Munka törvényköve az irányadó és – magyarországi munkavégzés esetén – az itthoni bérszámfejtési szabályokat kell alkalmazni.

Fontos szabály, hogy a fióktelep tartozásaiért – hiszen Magyarországon befizetett alaptőkéje nincs – az angol Ltd. tartozik teljes anyagi felelősséggel. Tekintettel azonban arra, hogy ez utóbbi maga is korlátolt felelősségű társaság, ez is csak a saját jegyzett, adott esetben 100 angol fontos tőkéje erejéig lehet felelős. Az angol Ltd-et alapító magyar természetes vagy jogi személy bárhol fellelhető vagyonára ilyen esetben sem terjed ki a kezesi felelősség.

Érdemes tehát egy magyar Kft. bejegyeztetésével vesződni, 3 milliós törzstőkét, és magasabb cégeljárási illetéket fizetni? Szerintünk nem. Gyorsabb, olcsóbb, korszerűbb egy angol Ltd. magyarországi fióktelepének keretei között végezni ugyanezt a gazdasági tevékenységet, legyen az család által működtetett sarki kisbolt, start-up IT-vállalkozás, étterem, pár emberes szolgáltató vállalkozás, középüzem vagy akár igazi nagyüzem. Számos Magyarországon jól ismert nagyvállalat is ebben a jogi formában működik, ilyen pl. a CitiBank, a TESCO Personal Finance, a Swietelski, a STRABAG, az AEGON és még néhány száz másik. Ha nekik jó a fióktelep…

Egy fontos dolgot alá kell húznunk: mindez teljesen jogszerű és tisztességes, sehol semmi off shore-ozás. Se trükk, se jogászkodás, se csűrés-csavarás. Semmi egyébről nincs szó, mint arról, hogy az intelligens és nyitott vállalkozó él azokkal a lehetőségekkel, amelyeket az Unió biztonságos jogi környezete nyújt a számára.

Gondolja meg Ön is: provinciális marad és ragaszkodik a drága és nehézkesen alapítható, jó öreg magyar Kft-hez, vagy halad a korral, él a lehetőséggel és a korszerű, olcsón és gyorsan létrehozható gazdálkodási formát választja-e? A sikeres vállalkozók mindig is az előremutatót, a korszerűt keresték. Tegye ezt Ön is!

Ha döntéséhez további információkra van szüksége, írjon, vagy hívjon bátran és kérjen időpontot. Ha mélyebb ismereteket szeretne szerezni a témából, keresse föl az Európai Unió e célra létrehozott tanácsadó oldalát itt.

 

2016. június 27.

dr. Szlávnits László
ügyvéd