Minden nyugdíjas egyenlő – de a parlamenti képviselő nyugdíjasok egyenlőbbek?

A magyar kormány szerint: igen. A strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága szerint: nem.

image001

Röviden így foglalható össze a strasbourgi Bíróságtól érkezett hír.  A FÁBIÁN vs MAGYARORSZÁG ügyben a Bíróság 15.000 euró általány-kártérítést ítélt meg a kérelmezőnek. Fábián úr budapesti kerületi köztisztviselő volt és 2012. júliusában vonult nyugdíjba. Nyugállománya mellett tovább dolgozott és így az illetménye mellett a nyugdíját is kapta. 2013-ban azonban módosították a nyugdíjtörvényt, s erre hivatkozással 2013 júliusától kezdve megszüntették nyugdíjának folyósítását. Az indok: a közszférában foglalkoztatottak nem részesülhetnek “kettős ellátmányban” (azaz köztisztviselői illetményben és nyugdíjban egyidejűleg). Fábián úr nyugdíja megvonását az illetékes magyar hatóságnál kifogásolta, ez azonban nem foglalkozott érdemben az ügyével. Ez után a strasbourgi Bírósághoz fordult és annak megállapítását kérte, hogy (1) a törvénymódosítás miatt megfosztották a törvényesen szerzett jogától és (2) a törvény diszkriminatív, mert hátrányosan megkülönbözteti az egyszerű közszolgákat a parlamenti képviselőktől és állami főtisztviselőktől, de emellett hátrányosan megkülönbözteti a nyugalmazott közszolgákat a magánszférában továbbdolgozó nyugdíjasoktól is, akikre a “kettős ellátmány” tilalma nem vonatkozik.

A magyar állam védekezését a Bíróság elutasította, annak egyetlen érvét se fogadta el. Ellenben helyt adott Fábián úr kérelmének és átalány-kártérítésül 15.000 euró méltányos jóvátételt ítélt meg a számára amellett, hogy ügyvédje költségeire is megítélt 3.000 eurót. Ezt a jóvátételt és ügyvédi honoráriumot a magyar államnak kell megfizetnie Fábián úr részére. Az ítélet ellen helye van föllebbezésnek a Nagykamarához, így az ítélet még nem jogerős. Tudni kell azonban, hogy a Nagykamarához történő föllebbezésnek komoly előfeltételei vannak és ilyen fellebbviteli eljárásra az EJEB gyakorlatában nem túl gyakran szokott sor kerülni.

Most az államon a sor, hogy eldöntse, mit tesz: a saját döntése alapján és MÉLTÁNYOSAN KOMPENZÁLJA AZ ÖSSZES ILYEN HELYZETBEN LÉVŐ KÖZSZOLGÁT, vagy elébe néz a perek százainak-ezreinek. Hiszen a Fábián-ügy precedenst teremtett: azok a magyar nyugdíjas közszolgák, akiket Fábiánhoz hasonlóan fosztottak meg a nyugdíjuktól, jó alappal fordulhatnak a strasbourgi Bírósághoz, méltányos jóvátételt kérve. Figyelemmel arra, hogy a Fábián-ügyben az EJEB nem tekintette lényeges kérdésnek azt, hogy milyen határidőn belül kezdeményezték a strasbourgi eljárást, erre a lépésre minden valószínőség szerint jelenleg is van mód.

Fábián vs Hungary (78117/13)

Hozzászólások lezárva.