A kamarai szerződések nagyobb transzparenciájáról

A kamarai szerződések nagyobb transzparenciájáról

szóló határozati javaslat a BÜK elnöksége részére

 

Előterjesztő: Szlávnits László, elnökségi tag

2015. április 27.

 

 

Tisztelt elnökség,

 

Javaslom, hogy

 

  1. A BÜK elnöksége által 2015 március 30-án elfogadott, a tárgyban született határozatot az elnökség egészítse ki az alábbi, az 1. pontot követően beillesztendő 2. ponttal:

 

image001

„ Az így megkötött szerződéseket a kamarai honlap zárt oldalán, az Üvegzseb rovatban, pdf-formátumban és az összes mellékletével együtt, a szerződéskötést követő 5 (öt) munkanapon belül közzé kell tenni. A közzététel a szerződés érvényességi feltétele, mely nélkül a kötelezettségvállalás alapján kifizetést teljesíteni nem szabad. Minden, a Kamara által 2015. május 1. után kötendő szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan sztenderd rendelkezést, amely szerint a Kamarával szerződő személy a szerződés fentiek szerinti közzétételéhez kifejezetten hozzájárul.”

 

 

  1. Az elfogadott határozat jelenlegi 2. pontjának első mondatába az alábbiak szerint illessze be az „és közzétételi” szavakat ennek megfelelően: „3. Ez a tájékoztatási és közzétételi kötelezettség kiterjed valamennyi szerződésre…”

 

Indokolás

Az utóbbi időszakban az ügyvédi közbeszédet meghatározta a kartársak befizetéseiből keletkező közös vagyonunk célszerű felhasználásáról is szóló vita. Ennek a vitának volt számos és olyan megnyilvánulása, amelyet nemcsak én, de sokan mások is méltatlannak éreztek a karunkhoz. Meggyőződésem, hogy az ilyen viták nagyrészt elkerülhetők lennének akkor, ha a Kamara, félretéve minden esetleges averzióját, önként vállalva kötelezné el magát a teljes és a keleties kiskapuktól mentes transzparencia mellett. Nem azért kellene így döntenünk, mert erre bármilyen jogszabály kötelezne bennünket, hiszen tudjuk, hogy nem kötelez. Hanem azért, hogy példát mutassunk a magyar társadalomnak, amely – még ha kényszerűen részt vesz is benne – szenved a korrupciótól. A korrupció melegágya pedig az informáltság hiánya.

 

A Budapesti Ügyvédi Kamara az ország egyik legnagyobb múltú és legnemesebb hagyományokat magáénak tudó köztestülete, ezért a teljes szerződési transzparenciáról szóló döntésünk példaértékű lenne. Valakinek el kell kezdenie példát mutatni, miért nem legyünk mi azok, akik az élére állunk annak a társadalmi mozgalomnak, amely elvezethet egy tisztább és erkölcsösebb Magyarországhoz?

 

Kamaránknak nincs rejtegetni valója: minden fillérünket jogszerűen és morálisan se kifogásolhatóan, kartársaink szakmai és társadalmi érdekeit és céljait szem előtt tartva költjük el. Ezt az állítást még senki se tudta eredményesen cáfolni, pedig kísérletek történtek. Ha pedig így van, akkor semmi okunk nincs arra, hogy ne döntsünk a tagságunk számára teljes szerződési transzparencia mellett. Én személyesen nem ismerek olyan megalapozott érvet, ami az ezzel ellentétes döntést morálisan megalapozná. Más szavakkal: a Kamarának nincs morális alapja a titkolózáshoz, mert a pénz, amiről szó van, közös.

 

Minden tagdíjat fizető pesti ügyvédnek joga van tudni, hogy a Kamara mire mennyit költ. Ha érdekli, azt is joga van tudni, hogy kivel, mire és milyen megállapodást köt a Kamara vezető tisztségviselője. A Kamara tagjaként én is, személyesen is igényt tartok erre a tájékozottságra. Nem megfelelő az, hogy a kamarai honlapon jól eldugva, hosszas keresgélés után esetleg fellelhető némi, de nem a teljes információ.

 

A Kamarával szerződő partnerek oldaláról nézve a képlet egyszerű: akinek érdeke fűződik ahhoz, hogy szerződjön velünk, az vegye tudomásul, hogy a szerződését a tagság látni fogja. Akit ez zavar, az saját megfontolása alapján dönthet úgy is, hogy nem kíván eladni a Kamarának semmit. A helyzet tiszta és világos lesz: akit zavar a fény, ne menjen a napra.

 

Mindennél fontosabb azonban a tagságnak a vezető testületek iránti bizalmának a megerősítése és ebben a munkában egészen biztosan komoly szerepe lehetne a szerződéseknek a kartársak számára biztosított teljes átláthatósága.

 

Kérem az elnökség tagjait, hogy fontolják meg a fenti érveimet és szavazataikkal álljanak ki amellett, hogy a BÜK egyedülállóan bátor és példamutató választ adhasson a tevékenysége átláthatóságát megkérdőjelezőknek. Mert ez közös, kamarai érdek.

 

image003


(Tájékoztatom a tisztelt elnökségi tag kartársakat, hogy javaslatomat és az indokolását irodám honlapján hozzáférhetővé fogom tenni és arra az érdeklődő kartársak figyelmét fel fogom hívni.)

Hozzászólások lezárva.