Aki nem kér, annak nem is adatik…

Aki nem kér, annak nem is adatik…

Érdekes és nem is gyakran előforduló határozatot hozott a minap a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróság egy magyar vonatkozású ügyben.

A kérelmező gépkocsijának forgalmi engedélyét, még 2006-ban visszavonta a magyar hatóság. A jogerőre emelkedett közigazgatási határozatot az asszony 2006-ban bíróság előtt megtámadta. A bírósági eljárás, ebben a rendkívül komplikált, összetett és bonyolult ügyben már több mint 9 éve folyik, de ítélet még nem született.

 A kérelmező a magyar bírósági eljárás ésszerűtlenül hosszú időtartama miatt a strasbourgi bírósághoz fordult. Ügyvédje nem volt, a kérelmét maga írta és terjesztette az EEJB elé. Az ítélet ezen a héten meg is született és az a kérelmező számára részben kedvező: az EEJB egyhangú határozattal megállapította, hogy a bírósági eljárás valóban ésszerűtlenül hosszú ideje tart, s így a magyar állam megsértette az Európai Emberi Jogi Egyezmény 6. cikkének 1. pontjában foglalt – a bírósági eljárások ésszerű időben történő végleges lezárásához fűződő – alapjogot.

Méltányos jóvátételt azonban a bíróság nem tudott megítélni az asszonynak. Miért? Azért, mert egyszerűen elfelejtett jóvátételt kérni…  Jajjj.

Lám, nagyon jó, ha az embernek olyan az ügye, ami a siker reményével kecsegtet. De azért az se árt, ha szakemberre bízza ennek a jó ügynek a képviseletét. Akkor még az se kizárt, hogy a megállapított jogsértést kompenzálandó, méltányos jóvátételt is megítél neki a strasbourgi bíróság.

 

2015. február 18.

 

Kovács Ilona vs. Hungary

Hozzászólások lezárva.